• A
  • A+
  • A++
  •  

Wydarzenia

Zamówienie

Repertuar

Podziemny Olkusz Grupy

Podziemny Olkusz to trasa turystyczna po piwnicach dawnego ratusza i budynku Starostwa. Pierwsza poświęcona historii Srebrnego Miasta, a druga górnictwu kruszcowemu i mennicy królewskiej.

Wejścia z przewodnikiem dla grup od 10 do 20 osób o godz. 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30 (OSTATNIE WEJŚCIE).

Czas zwiedzania ok. 90 min.

Ekspozycja w podziemiach ratusza przedstawia w ciekawy sposób historię Srebrnego Miasta. Jej elementem jest m.in. przestrzenna makieta pokazująca Olkusz w czasach największej świetności, czyli pod koniec XVI wieku. W podziemiach można także zobaczyć replikę astrolabium - urządzenia astronomicznego, które należało do słynnego olkuskiego astronoma i astrologa Marcina Bylicy. Część ekspozycji jest poświęcona historii samego ratusza – siedziby władz miasta, kancelarii i więzienia miejskiego. Istotnym elementem ekspozycji są znaleziska archeologiczne, na jakie natrafiono podczas rewitalizacji olkuskiej starówki. Na pewno dużą atrakcją są liczne multimedia, czyli filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe i gry, jak również instalacje i eksponaty interaktywne, w tym makiety, modele eksponatów oraz instalacje artystyczne. Zastosowanie multimediów ma nie tylko uatrakcyjnić ekspozycję i formę przekazu, ale także dać możliwość wyboru przez zwiedzających tematu i zakresu wiedzy oraz ułatwić zwiedzanie osobom niepełnosprawnym.

Z kolei ekspozycja w podziemiach dawnego starostwa jest poświęcona historii olkuskiego górnictwa oraz mennicy królewskiej. Można tam zobaczyć m.in. stanowiska interaktywne, gdzie zostały zaprezentowane modele i repliki dawnych urządzeń górniczych i hutniczych, takich jak m.in. kierat, płuczka, śruba Archimedesa, czy tzw. Pater noster. Jest też część poświęcona metalurgii, gdzie można zobaczyć repliki pieców używanych do wytopu ołowiu i srebra.

Jedna z komór piwnic jest opowieścią o historii srebra od starożytności po czasy współczesne. Tam można zobaczyć replikę Srebrnego Krzyża Gwarków Olkuskich, którego oryginał znajduje się w olkuskiej bazylice. W ekspozycji została także przedstawiona historia olkuskiej mennicy. Wykonano specjalną prasę, w której będzie można sobie wybić replikę olkuskiego trojaka. W gablotach są prezentowane m.in. znaleziska archeologiczne, na jakie natrafiono podczas rewitalizacji olkuskiej starówki. Przybliżeniu historii olkuskiego górnictwa i hutnictwa służą multimedia, czyli m.in. filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe i gry edukacyjne.

Nowoczesne i atrakcyjne dla odbiorcy ekspozycje, które mają przekazywać ciekawe informacje o historii miasta z wykorzystaniem multimediów, są zrealizowane w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozwiń
Data Miejsce Bilety
2023-01-28 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-01-28 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-01-29 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-01-29 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-01-29 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-01-29 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-01-29 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-01-29 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-01-31 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-01-31 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 0 brak biletów
2023-01-31 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-01-31 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-01-31 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-01-31 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-01 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-01 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-01 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-01 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-01 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-01 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-02 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-02 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 0 brak biletów
2023-02-02 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-02 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-02 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-02 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-03 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-03 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-03 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-03 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-03 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-03 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-04 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-04 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-04 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-04 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-04 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-04 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-05 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-05 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-05 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-05 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-05 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-05 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-07 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-07 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-07 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-07 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-07 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-07 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-08 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-08 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-08 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-08 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-08 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-08 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-09 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-09 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-09 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-09 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-09 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-09 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-10 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 5 kup bilet
2023-02-10 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 0 brak biletów
2023-02-10 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-10 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-10 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-10 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-11 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-11 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 8 kup bilet
2023-02-11 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-11 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-11 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-11 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-12 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-12 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-12 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-12 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-12 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-12 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-14 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-14 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-14 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-14 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-14 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-14 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-15 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-15 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-15 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-15 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-15 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-15 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-16 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-16 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-16 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-16 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-16 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-16 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-17 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-17 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-17 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-17 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-17 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-17 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-18 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-18 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-18 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-18 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-18 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-18 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-19 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-19 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-19 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-19 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-19 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-19 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-21 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-21 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-21 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-21 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-21 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-21 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-22 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-22 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-22 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-22 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-22 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-22 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-23 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-23 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-23 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-23 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-23 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-23 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-24 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-24 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-24 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-24 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-24 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-24 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-25 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-25 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-25 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-25 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-25 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-25 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-26 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-26 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-26 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-26 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-26 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
2023-02-26 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet