Repertuar

Podziemny Olkusz Grupy

Podziemny Olkusz to trasa turystyczna po piwnicach dawnego ratusza i budynku Starostwa. Pierwsza poświęcona historii Srebrnego Miasta, a druga górnictwu kruszcowemu i mennicy królewskiej.

Wejścia z przewodnikiem dla grup od 10 do 20 osób o godz. 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30 (OSTATNIE WEJŚCIE).

Czas zwiedzania ok. 90 min.

Ekspozycja w podziemiach ratusza przedstawia w ciekawy sposób historię Srebrnego Miasta. Jej elementem jest m.in. przestrzenna makieta pokazująca Olkusz w czasach największej świetności, czyli pod koniec XVI wieku. W podziemiach można także zobaczyć replikę astrolabium - urządzenia astronomicznego, które należało do słynnego olkuskiego astronoma i astrologa Marcina Bylicy. Część ekspozycji jest poświęcona historii samego ratusza – siedziby władz miasta, kancelarii i więzienia miejskiego. Istotnym elementem ekspozycji są znaleziska archeologiczne, na jakie natrafiono podczas rewitalizacji olkuskiej starówki. Na pewno dużą atrakcją są liczne multimedia, czyli filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe i gry, jak również instalacje i eksponaty interaktywne, w tym makiety, modele eksponatów oraz instalacje artystyczne. Zastosowanie multimediów ma nie tylko uatrakcyjnić ekspozycję i formę przekazu, ale także dać możliwość wyboru przez zwiedzających tematu i zakresu wiedzy oraz ułatwić zwiedzanie osobom niepełnosprawnym.

Z kolei ekspozycja w podziemiach dawnego starostwa jest poświęcona historii olkuskiego górnictwa oraz mennicy królewskiej. Można tam zobaczyć m.in. stanowiska interaktywne, gdzie zostały zaprezentowane modele i repliki dawnych urządzeń górniczych i hutniczych, takich jak m.in. kierat, płuczka, śruba Archimedesa, czy tzw. Pater noster. Jest też część poświęcona metalurgii, gdzie można zobaczyć repliki pieców używanych do wytopu ołowiu i srebra.

Jedna z komór piwnic jest opowieścią o historii srebra od starożytności po czasy współczesne. Tam można zobaczyć replikę Srebrnego Krzyża Gwarków Olkuskich, którego oryginał znajduje się w olkuskiej bazylice. W ekspozycji została także przedstawiona historia olkuskiej mennicy. Wykonano specjalną prasę, w której będzie można sobie wybić replikę olkuskiego trojaka. W gablotach są prezentowane m.in. znaleziska archeologiczne, na jakie natrafiono podczas rewitalizacji olkuskiej starówki. Przybliżeniu historii olkuskiego górnictwa i hutnictwa służą multimedia, czyli m.in. filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe i gry edukacyjne.

Nowoczesne i atrakcyjne dla odbiorcy ekspozycje, które mają przekazywać ciekawe informacje o historii miasta z wykorzystaniem multimediów, są zrealizowane w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozwiń
Data Godzina Miejsce Bilety
25 września 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 0 brak biletów
25 września 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
25 września 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
25 września 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
25 września 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
25 września 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
27 września 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
27 września 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 0 brak biletów
27 września 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 0 brak biletów
27 września 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
27 września 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 5 kup bilet
27 września 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
28 września 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 8 kup bilet
28 września 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
28 września 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
28 września 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
28 września 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
28 września 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 21 kup bilet
29 września 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
29 września 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
29 września 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
29 września 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
29 września 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
29 września 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
30 września 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
30 września 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 0 brak biletów
30 września 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 28 kup bilet
30 września 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 0 brak biletów
30 września 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
30 września 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
01 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 0 brak biletów
01 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 10 kup bilet
01 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 26 kup bilet
01 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 10 kup bilet
01 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
01 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
02 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
02 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
02 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
02 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
02 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 0 brak biletów
02 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
04 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 15 kup bilet
04 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
04 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
04 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
04 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
04 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
05 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
05 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
05 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
05 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
05 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
05 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
06 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 0 brak biletów
06 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
06 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
06 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 10 kup bilet
06 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
06 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
07 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 0 brak biletów
07 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
07 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
07 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
07 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
07 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
08 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
08 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 0 brak biletów
08 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 8 kup bilet
08 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
08 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
08 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
09 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
09 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
09 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
09 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
09 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
09 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
11 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
11 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
11 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
11 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
11 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
11 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
12 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
12 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
12 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
12 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
12 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
12 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
13 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
13 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 0 brak biletów
13 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 21 kup bilet
13 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
13 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
13 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
14 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
14 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
14 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
14 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
14 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
14 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
15 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 20 kup bilet
15 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 0 brak biletów
15 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
15 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
15 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
15 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
16 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
16 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
16 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
16 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
16 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
16 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
18 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
18 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
18 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
18 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
18 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
18 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
19 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
19 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
19 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
19 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
19 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 0 brak biletów
20 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
20 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
20 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
20 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
20 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
20 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
21 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
21 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
21 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
21 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
21 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
21 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
22 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
22 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
22 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
22 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
22 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
22 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
23 października 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
23 października 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
23 października 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
23 października 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
23 października 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet
23 października 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz bilety: 40 kup bilet