Repertuar

Podziemny Olkusz Grupy

Podziemny Olkusz to trasa turystyczna po piwnicach dawnego ratusza i budynku Starostwa. Pierwsza poświęcona historii Srebrnego Miasta, a druga górnictwu kruszcowemu i mennicy królewskiej.

Wejścia z przewodnikiem dla grup od 10 do 20 osób o godz. 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30 (OSTATNIE WEJŚCIE).

Czas zwiedzania ok. 90 min.

Ekspozycja w podziemiach ratusza przedstawia w ciekawy sposób historię Srebrnego Miasta. Jej elementem jest m.in. przestrzenna makieta pokazująca Olkusz w czasach największej świetności, czyli pod koniec XVI wieku. W podziemiach można także zobaczyć replikę astrolabium - urządzenia astronomicznego, które należało do słynnego olkuskiego astronoma i astrologa Marcina Bylicy. Część ekspozycji jest poświęcona historii samego ratusza – siedziby władz miasta, kancelarii i więzienia miejskiego. Istotnym elementem ekspozycji są znaleziska archeologiczne, na jakie natrafiono podczas rewitalizacji olkuskiej starówki. Na pewno dużą atrakcją są liczne multimedia, czyli filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe i gry, jak również instalacje i eksponaty interaktywne, w tym makiety, modele eksponatów oraz instalacje artystyczne. Zastosowanie multimediów ma nie tylko uatrakcyjnić ekspozycję i formę przekazu, ale także dać możliwość wyboru przez zwiedzających tematu i zakresu wiedzy oraz ułatwić zwiedzanie osobom niepełnosprawnym.

Z kolei ekspozycja w podziemiach dawnego starostwa jest poświęcona historii olkuskiego górnictwa oraz mennicy królewskiej. Można tam zobaczyć m.in. stanowiska interaktywne, gdzie zostały zaprezentowane modele i repliki dawnych urządzeń górniczych i hutniczych, takich jak m.in. kierat, płuczka, śruba Archimedesa, czy tzw. Pater noster. Jest też część poświęcona metalurgii, gdzie można zobaczyć repliki pieców używanych do wytopu ołowiu i srebra.

Jedna z komór piwnic jest opowieścią o historii srebra od starożytności po czasy współczesne. Tam można zobaczyć replikę Srebrnego Krzyża Gwarków Olkuskich, którego oryginał znajduje się w olkuskiej bazylice. W ekspozycji została także przedstawiona historia olkuskiej mennicy. Wykonano specjalną prasę, w której będzie można sobie wybić replikę olkuskiego trojaka. W gablotach są prezentowane m.in. znaleziska archeologiczne, na jakie natrafiono podczas rewitalizacji olkuskiej starówki. Przybliżeniu historii olkuskiego górnictwa i hutnictwa służą multimedia, czyli m.in. filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe i gry edukacyjne.

Nowoczesne i atrakcyjne dla odbiorcy ekspozycje, które mają przekazywać ciekawe informacje o historii miasta z wykorzystaniem multimediów, są zrealizowane w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozwiń
Data Godzina Miejsce
15 czerwca 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz brak biletów
15 czerwca 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz brak biletów
15 czerwca 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz brak biletów
15 czerwca 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
15 czerwca 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
15 czerwca 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
16 czerwca 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
16 czerwca 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz brak biletów
16 czerwca 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
16 czerwca 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
16 czerwca 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
16 czerwca 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
17 czerwca 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz brak biletów
17 czerwca 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
17 czerwca 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
17 czerwca 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
17 czerwca 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
17 czerwca 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
18 czerwca 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz brak biletów
18 czerwca 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
18 czerwca 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz brak biletów
18 czerwca 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
18 czerwca 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
18 czerwca 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
19 czerwca 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
19 czerwca 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
19 czerwca 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
19 czerwca 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
20 czerwca 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
20 czerwca 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
20 czerwca 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
20 czerwca 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
20 czerwca 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
20 czerwca 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
22 czerwca 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz brak biletów
22 czerwca 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
22 czerwca 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
22 czerwca 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
22 czerwca 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
22 czerwca 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
23 czerwca 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
23 czerwca 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz brak biletów
23 czerwca 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
23 czerwca 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
23 czerwca 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
23 czerwca 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
24 czerwca 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
24 czerwca 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
24 czerwca 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
24 czerwca 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
24 czerwca 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
24 czerwca 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
25 czerwca 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
25 czerwca 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
25 czerwca 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
25 czerwca 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
25 czerwca 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
25 czerwca 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz brak biletów
26 czerwca 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
26 czerwca 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz brak biletów
26 czerwca 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
26 czerwca 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz brak biletów
26 czerwca 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
26 czerwca 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
27 czerwca 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
27 czerwca 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
27 czerwca 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
27 czerwca 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
27 czerwca 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
27 czerwca 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
29 czerwca 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
29 czerwca 10:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
29 czerwca 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
29 czerwca 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
29 czerwca 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
29 czerwca 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
30 czerwca 09:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
30 czerwca 12:00 Olkusz, Podziemny Olkusz brak biletów
30 czerwca 13:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
30 czerwca 15:00 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet
30 czerwca 16:30 Olkusz, Podziemny Olkusz kup bilet